SIRIUS soft sta 3RW4466-2BC35

526.118.000 

SIRIUS soft starter Values at 575 V, 50 °C Standard: 1076 A, 1200 hp Inside-delta: 1864 A, 2100 hp 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals

SIRIUS soft sta 3RW4466-2BC35

526.118.000 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SIRIUS soft starter Values at 575 V, 50 °C Standard: 1076 A, 1200 hp Inside-delta: 1864 A, 2100 hp 400-600 V AC, 115 V AC spring-type terminals

Xem thêm

 Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Dùng bao nilong để gói hộp sản phẩm (dùng băng keo gia cố).

+ Bước 2: Dùng túi khí để gói sản phẩm đã bọc bao nilong và dùng băng keo gia cố.

+ Bước 3: Đặt sản phẩm vào thùng carton và dùng xốp bọc xung quanh 6 mặt để tránh va chạm, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.

+ Bước 4: Dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm và dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ.

quy-trinh-dong-goi-san-pham-1_1598282623