Menu
Menu
Dòng CPU
Loại CPU
Serial PLC
6ES7211-1HE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 KB
Dòng CPUCPU 1211C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
2.806.000 đ 2.668.000 đ
You save: 138.000 đ
In stock
+
6ES7211-1BE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KB
Dòng CPUCPU 1211C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUAC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
2.806.000 đ 2.668.000 đ
You save: 138.000 đ
In stock
+
6ES7212-1AE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB
Dòng CPUCPU 1212C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/DC Serial PLCS7-1200
3.775.000 đ 3.590.000 đ
You save: 185.000 đ
In stock
+
6ES7212-1BE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB
Dòng CPUCPU 1212C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUAC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
3.775.000 đ 3.590.000 đ
You save: 185.000 đ
In stock
+
6ES7212-1HE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB
Dòng CPUCPU 1212C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
3.775.000 đ 3.590.000 đ
You save: 185.000 đ
In stock
+
6ES7215-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB
Dòng CPUCPU 1215C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/DC Serial PLCS7-1200
8.600.000 đ 8.177.000 đ
You save: 423.000 đ
In stock
+
6ES7215-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB
Dòng CPUCPU 1215C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUAC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
8.600.000 đ 8.177.000 đ
You save: 423.000 đ
In stock
+
6ES7215-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 125 KB
Dòng CPUCPU 1215C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
8.600.000 đ 8.177.000 đ
You save: 423.000 đ
In stock
+
6ES7217-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 150 KB
Dòng CPUCPU 1217C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/DC Serial PLCS7-1200
12.431.000 đ 11.819.000 đ
You save: 612.000 đ
In stock
+
6ES7214-1AG40-0XB0
Dòng CPUCPU 1214C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/DC Serial PLCS7-1200
5.713.000 đ 5.432.000 đ
You save: 281.000 đ
In stock
+
6ES7214-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB
Dòng CPUCPU 1214C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
5.713.000 đ 5.432.000 đ
You save: 281.000 đ
In stock
+
6ES7211-1AE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 50 K
Dòng CPUCPU 1211C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUDC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
2.806.000 đ 2.668.000 đ
You save: 138.000 đ
In stock
+
6ES7214-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB
Dòng CPUCPU 1214C Hãng sản xuấtSiemens Loại CPUAC/DC/Relay Serial PLCS7-1200
5.713.000 đ 5.432.000 đ
You save: 281.000 đ
In stock
+
Product filters
Dòng CPU
Loại CPU
Serial PLC
Bestsellers